Forum Karlín

Forum Karlín

Forum Karlín je komplex budov, zahrnující multifunkční prostor, mediální newsroom vydavatelství Economia a administrativní budovu. Komplex byl postaven v roce 2014 dle návrhu světoznámého architekta Ricarda Bofilla. Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace organizace na veřejnosti i pro účely interní komunikace je jednotný vizuální styl. Podporuje image společnosti, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci společnosti a v neposlední řadě posiluje její důvěryhodnost a solidnost.
Jednotný vizuální styl Forum Karlín je tvořen značkou, barvami a písmem. Na následujících stránkách naleznete základní
pravidla a doporučení, jak postupovat při aplikaci vizuálního stylu společnosti.
Součástí grafického manuálu je CD s elektronickou verzí manuálu a zdrojovými daty.

Venue Details
Photos
Venue Details
Latest Posts
Categories
  • Žádné rubriky